Säkerhet och Policy

Dina personuppgifter

Ditt förtroende och din säkerhet är viktig för oss. Östgöta NattExpress säkerställer att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Östgöta NattExpress mål är att du som kund ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Syftet med den informationstexten nedan är att beskriva vilka personuppgifter vi behandlar, till vilket ändamål, samt dina rättigheter.

 

1. Data
Östgöta NattExpress använder bara personlig information som vi får direkt av dig, t.ex. då du beställer en produkt eller en service av oss.
Vi använder följande uppgifter:

-Avsändares och mottagares namn samt adress
-Telefonnummer
-Faktureringsadress
-E-mailaddress
-Betalningsinformation
-IP-adress

Som du säkert förstår behöver vi uppgifter om leveransadress, så att vi kan leverera din beställning till dig.

Du kan välja att registrera dig som kund hos oss. Förutom dina personliga uppgifter sparar vi då också det användarnamn du registrerar. Anledningen till det är att underlätta för dig så att du slipper fylla i dina uppgifter på nytt varje gång du gör en beställning. Du kan när som helst själv ändra dessa uppgifter.

När du besöker/använder eller kommunicerar med våra digitala kanaler eller dess tjänster, kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, mobilnummer, personnummer, information om din användning av våra tjänster, produkter och transaktionshistorik. Vi behandlar uppgifter som vi eller våra samarbetspartners samlat in från annat håll, t.ex. uppdaterad kontaktinformation samt köphistorik som registreras i samband med dina köp.

Teknisk data såsom IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation samlas in via digitala kanaler. Insamlingen som beskrivs här sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med oss och andra via våra plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon. Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

 

2. Säkerhet
All information du ger oss skyddas så att ingen obehörig ska kunna komma åt dem. Behöver vi dela med oss av uppgifter till andra företag kräver vi att de behandlar och skyddar uppgifterna på ett likvärdigt sätt. Företagen får endast använda uppgifterna för det syfte för vilket de delades.

 

3. Tid för lagring
Vi behåller dina uppgifter så länge som det krävs för att vi ska kunna utföra ordern och därefter i ytterligare max två år. Därefter raderas uppgifterna, såvida vi inte genom lagkrav är tvungna att spara dem längre. T.ex. kräver lagen att vi sparar betalningsinformation i sju år.

 

4 Tredje part
Ibland kan vi dela med oss av data till företag vi samarbetar med, så kallad tredje part, för att kunna genomföra din order.

4.1 Tjänster för navigation och kartbildsfoto, som t.ex. Google Maps, kan behandla och lagra platsdata. Det finns möjlighet för Google och Apple att använda denna data, vilket ÖstgötaNattExpress inte kan påverka. Vill du veta mer om detta hänvisar vi till respektive företags integritetspolicy.

4.2 När du gör en order eller registrerar dig hos oss, delar vi vid behov med oss av den data som är länkad till ditt användarnamn, till tredje part. Detta görs endast om det krävs för att uppfylla vårt avtal med dig eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Vid t.ex. misstänkt bedrägeri eller missbruk av vår hemsida, kan vi lämna ut personliga data till ansvariga myndigheter.

4.3 Vi samarbetar med Onlinepizza.se och om du lägger en beställning via onlinepizza.se så gäller då även deras integritetspolicy. Vill du veta mer om detta hänvisar vi till Onlinepizza.se’s integritetspolicy.

 

Östgöta NattExpress anlitar externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Östgöta NattEpress räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar, transport eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster innebär att Östgöta NattEpress samarbetspartners inom EU/EES får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Östgöta NattEpress räkning undertecknar alltid avtal med Östgöta NattExpress för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Uppgifterna i vår e-handelsbutik kommer att behandlas för att administrera din beställning och din leverans av varor. Dina personuppgifter kan även komma att användas för identifikation, administration samt för statistikändamål. Om du samtyckt till det kan dina uppgifter även komma att användas till direktmarknadsföring, men då ber vi alltid om lov först. Personuppgifter kan även överföras till våra samarbetspartners i syfte att administrera och underlätta ditt köp, såsom transportbolag och Paypal.

 

5. Ändemål.
De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Östgöta NattExpress.

-För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
-För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via telefon, email och i våra konton i sociala medier.
-För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
-För att ta fram statistik över våra produkter och också användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
-För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

 

6. Klagomål
Är du missnöjd med hur vi hanterar persondata är du välkommen att kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig.

 

7. Ändring av denna integritetspolicy
Östgöta NattExpress kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Östgtöta NattExpress hemsida.

Senast uppdaterad: 2018-07-11

 

KONTAKT:
Östgöta NattExpress
Götgatan 31
582 31 Linköping
0761 84 12 14
ostgotanattexpress@gmail.com

Vill du veta mer om vad GDPR (The General Data Protection Regulation) är så kan du besöka dessa sidor:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_sv
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/